TOI REO MĀORI 2020

I raro i te Ture mō te Reo Māori 2016 kei te whai mana Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tuku tohu Kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi hoki, e kīia nei ko Te Tohu Toi Reo Māori, ki te tangata ka eke ki ngā taumata e tika ana. Hei whakatutuki i taua whakaritenga ka whakahaerehia ētahi hui whakangungu kaiwhakamāori, me te whakamātautau ā te tau e tū mai nei. 

Ngā tohu:

(a)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha

(b)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-tuhi

(c)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha, ā-tuhi hoki

Ko te hunga e hiahia ana ki te whai i te tohu me matatau rawa ki ngā reo e rua o Aotearoa. He hōhonu, he whānui te puna kupu, te mita ā-iwi, te reo ōkawa mai, ōpaki mai. He mārama anō koe ki te wetewete, ki te tātari i ngā tikanga o te reo Ingarihi, o te reo Māori ahakoa te horopaki, me pēhea hoki e whakawhiti mai i tētahi reo ki tētahi. Me mārama anō te tangata ki ngā tikanga tuhituhi o te reo Māori, ā, ko te painga atu mehemea mōhio koe ki ngā mātāpono a te kaiwhakamāori. Mehemea kāore koe i te mōhio ki ēnei āhuatanga kaua e āwangawanga ka tirohia katoatia ēnei āhuatanga i ngā hui whakangungu tae atu ki ētahi atu āhuatanga pēnā i te rangahau (kupu, kōrero, ingoa), te hanga rārangi kupu, te mōhio ki ngā ngā momo hangarau rorohiko, momo hangarau kaiwhakamāori hoki.  

I runga i te mea he nui, he whānui anō ngā momo whakamāoritanga e hiahiatia ana i ēnei rā he āwhina nui anō tō matatau, tō waia, tō taunga ki ētahi atu ao, oti rā, ki te/ngā reo o aua ao, arā ētahi, ko te reo o te hangarau, o te kāwanatanga, o te ao tākuta, o te ture, o te mahi whakatairanga, o te mātauranga, o te ao Māori anō hoki, arā atu, arā atu.  Ko te mahi a te kaiwhakamāori he whakawhiti i ngā kōrero mai i tētahi reo ki tētahi, kia tino Māori ai, kia tino Ingarihi ai rānei te kōrero.  Mō te taha ki te reo Māori me mōhio ki ngā āhuatanga reo Māori pērā i te whakamahinga o te tāruarua, te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī, te whakatauākī, arā atu, arā atu, he pēnā anō mō ngā āhuatanga o te reo Ingarihi. Mō te wāhi ki te oranga o te reo Māori ka wānangahia hoki ngā tikanga whakarauora reo, me ngā āhuatanga whakatairanga i te reo. Katoa ēnei āhuatanga he mea tautoko i te oranga o tō tātou reo rangatira, kāmehameha, hei whakatinana hoki i te kōrero “Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori”.

Ka whakahaeretia ngā hui whakangungu me te whakamātautau mai i te marama o Huitanguru/Pepuere ki te marama o Pipiri/Hune ā te tau e tū mai nei, ā, ki te rēhita mai koe ka tukuna ngā taipitopito kōrero mō ngā hui ki a koe i mua i te paunga o tēnei tau.