Iwi

Iwi 2

The winner of the Iwi award is Ngāti Kahungunu Iwi Incorporate

He tino taonga te reo Māori ki te Māori me ōna iwi ā, he taonga e tiakina ana i raro i te wāhanga tuarua o te Tiriti o Waitangi. He tohu whakanui i ngā mahi whakarauora reo me te mana motuhake i te haukāinga tonu.

Kaiwhiringa Whāiti

 

Te Reo ki Tua
Ngāti Kahungunu Iwi Incoporated

Ko tā tēnei tono nei e hāngai ana ki te kurutetenga reo Māori a Ngāti Kahungunu, e kīia nei ko Te Reo ki Tua Ngāti Kahungunu Māori Language Revitalisation Symposium. 

Radio Ngati Porou Iwi

Radio Ngāti Porou

Ko te mahi a Te Reo Irirangi o Ngāti Porou he tautoko i te reo o Ngāti Porou mā te pāpāho, otirā mā te hanga rauemi ako reo Ngāti Porou anō hoki.


Rangitane Iwi

Te Rūnanga o Rangitāne o Wairau

Ko Rangitāne o Wairau tētahi iwi i tino ngaro ai tōna reo. Mā te aha i te tahuri mai a te iwi me te whakatakoto i tāna rautaki whakarauora reo e kīia nei ko Tangata Rau, Reo Kotahi, he rautaki e whai nei kia hoki mai anō te reo Māori, kia paingia hoki hai reo kōrero mō te ia rā.

Kaitautoko

Logo High Res Coloured FINAL